19. november 2020 08:30 - 19. november 2020 16:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

MiRA-Senteret inviterer til årets nasjonalkonferanse:

«Mange stemmer – felles kamp: Minoritetskvinner og interseksjonelt likestillingsarbeid»

Tid: 19. november 2020 kl. 08.30 – 16.00
Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo

  • Har minoritetskvinners stemme endret maktforholdene i kvinnebevegelsen?
  • Hva hindrer unge kvinner med minoritetsbakgrunn til å ta plass i det offentlige rom?
  • Hvorfor er det avgjørende for minoritetskvinner at et interseksjonelt fokus inkluderes i den norske likestillingspolitikken?

Dette er blant problemstillingene MiRA-Senteret ønsker å belyse gjennom årets nasjonalkonferanse. Konferansen er fremtidsrettet og skal sette søkelyset på unge kvinner i likestillingskamp. Hvordan skal vi skape mangfoldig kvinnebevegelse? Minoritetskvinner i Norge møter i dag andre, og flere, former for diskriminering sammenlignet med andre kvinner. Under årets konferanse vil vi drøfte samfunnsaktuelle tema som representasjonsmuligheter i offentligheten og rettighetsutvikling, og skape arena for en innholdsrik og viktig debatt.

Konferansen vil bestå av foredrag, rundebordsdiskusjoner og paneldebatt. Det er mange spennende foredragsholdere, blant dem årets konferansier Nancy Herz (forfatter og TV aktuell med serie Skamløs). Vi ønsker å samle et bredt spekter av deltakere fra ulike samfunnsinstitusjoner, så ta del i debatten og bli med på MiRA-Senterets nasjonalkonferanse 2020!

Påmelding er bindende. På grunn av koronasituasjonen har vi begrensede antall plasser, så send en e-post til post@mirasenteret.no for å sikre deg plass i dag.

Påmeldingsfristen er 6. november.