27. september 2022 08:30 - 27. september 2022 16:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Kjære interesserte,

Årets konferanse har mange spennende Keynote speakers både fra Norge og utlandet. Konferansen vil foregå både digitalt på Zoom og med fysisk deltakelse i Tromsø (Radisson Blu Hotel).

Forskning som er gjort i løpet av korona-pandemien og i kjølvannet av den viser oss at likestillingsutfordringene innenfor en rekke områder har blitt påvirket negativt i krisetider. Situasjonen har også truffet skjevt i befolkningen og det meldes om at perioden både har ført til økt grad av psykisk uhelse og økt sårbare gruppers utsatthet for vold i nære relasjoner.  

Stadig flere unge rapporterer om psykiske helseplager, og for jenter i alderen 13-24 år har andelen som rapporterer om psykiske plager som bekymring og stress økt mest. Begreper som «prestasjonssamfunnet» og «flink-pike syndromet» florerer også i den offentlige debatten, men for å forstå psykisk uhelse blant barn og unge er det behov for mer kunnskap om hvordan dette henger sammen med andre områder i livet som livskvalitet, oppvekstsvilkår, fysisk helse, vold og overgrep.

MiRA-Senteret ønsker derfor, gjennom årets nasjonalkonferanse å bruke erfaringene fra krisetider som forstørrelsesglass på problemstillinger relatert til sosial ulikhet, psykisk helse og utsatthet for vold og overgrep blant unge minoritetsjenter. Gjennom en helhetlig tilnærming der vi drøfter problemstillingene, både gjennom et kjønns, minoritets- og generasjonsperspektiv vil vi også synliggjøre viktigheten av helhetlig samarbeid og samordning og likeverdige helsetjenester. Årets konferanse vil gjennomføres i Nord-Norge, i Tromsø og rette et særskilt fokus på nordnorsk regionen.

MiRA-Senteret inviterer deg til å delta på denne spennende nasjonalkonferansen. Konferanse er særlig viktig for alle som er engasjert i helsevesenet, skolesektor, og integreringsarbeid. Det blir diskusjoner og foredrag fra engasjerte nasjonale og internasjonale fagpersoner.

Se foreløpig program her!

Send gjerne påmelding til post@mirasenteret.no allerede i dag for å melde deg på. Påmeldingsfrist 13.september.

Påmelding er bindende og konferanseavgiften er kr. 300 for digital deltakelse og 500 for fysisk deltakelse. Når du melder deg på skriv om du foretrekker digital eller fysisk deltakelse så bekrefter vi dette når konferansen nærmer seg.