4. september 2021 13:00 - 4. september 2021 15:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis
Punktmarkering: Minoritetskvinner stiller krav til politikere!
Stortingsvalget nærmer seg – og vi får snart vite hva som blir Norges politiske retning de neste 4 årene. MiRA-Senterets valgkampanje «Din stemme teller – bruk den nå!» jobber aktivt for å synligjøre minoritetskvinners politiske saker og motivere flere med minoritetsbakgrunn til å bruke stemmeretten.
I lys av dette inviterer MiRA-Senteret, lørdag 4.september kl. 13-15 til punktmarkering ved Spikersuppa.
Markeringen vil være et kulturelt og politisk arrangement bestående av taler og appeller som synliggjør minoritetskvinners politiske krav til den kommende Regjeringen. Det blir også åpningsmusikk v/ trommist Souleymane Diarra & CO.
Vis din støtte for et representativt demokrati som også inkluderer jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn og møt opp på Spikersuppa bli med på punktmarkeringen.