23. april 2018 12:00 - 23. april 2018 13:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

I dag har vi hatt rettighetsinformasjon om barns rettigheter her på MiRA-Senteret. Barnerettigheter er noe som mange ikke kjenner til og det kan være vanskelig og komplekst å sette seg inn. Derfor var fokus i dag på barnekonvensjonen og hva f.eks det betyr at et barn har rett til å bli hørt.

Det ble understreket at barn har rett til bli hørt i saker som omhandler dem, men at hva dette betyr endrer seg f.eks med alder, modenhet etc. Barn skal kunne være med å påvirke beslutninger eller si sin mening om ting som gjelder dem. Det ble også trukket frem at det er viktig at foreldrenes redsel ikke blir overført på barna, men at man har en tydelig og bestemt dialog med barna, samtidig som man ikke sier "nei" til alt.