23. april 2020 14:00 - 23. april 2020 15:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Det er viktig for alle og ha kunnskap om sine rettigheter. MiRA-Senteret arrangerer derfor jevnlige rettighetsinformasjonsmøter der vi tar opp relevante lover og regler.

På grunn av smitteverntiltak fra myndighetene knyttet til korona foregår disse nå digitalt på Zoom.

I dag skal vi diskutere koronakrisen og at den kan føre til mer vold, konflikter og sosiale problemer. Hvordan bidra til å hjelpe utsatte familier?