13. august 2020 13:00 - 13. august 2020 14:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Rettighetsinformasjonsmøte på MiRA-Senteret

Tema: Hvem skal defineres som flyktninger?

Hvis det kommer mange asylsøkere til Norge, vil regjeringen at det skal bli enda strengere å bli definert som flyktning. Vi skal diskutere hva vi mener om forslaget.

Klokken: 13:00-14:00

Sted: MiRA-Senteret

Send gjerne en e-post til radgiver@mirasenteret.no hvis du ønsker å delta på rettighetsinformasjonsmøtet.