2. september 2021 17:00 - 2. september 2021 18:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Torsdag 2.september: Rettighetsinformasjonsmøte om rettigheter i arbeidslivet


Tema:
 Hvilket rettigheter har du i arbeidslivet og ved sykdom, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd?
Klokken: 17:00 – 18:00
Sted: MiRA-Senteret
Påmelding til: radgiver@mirasenteret.no eller ring oss på telefon 22 11 69 20