30. juni 2022 13:00 - 30. juni 2022 14:30
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Torsdag 30. juni: Rettighetsinformasjonsmøte om utenlandsreiser og konfliktfylte familierelasjoner


Tema: Vi skal snakke om problemer med å få pass til barn når ekspartner saboterer samarbeid, om frykt for barnebortføring, og om risiko for å bli etterlatt i utlandet.
Klokken: 13:00-14:30
Sted: På MiRA-Senteret
Send påmelding til: krisehjelp@mirasenteret.no eller ring oss på telefon 22 11 69 20