4. september 2020 12:00 - 4. september 2020 13:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Fredag 4.september: Rettighetsinformasjonsmøte på MiRA-Senteret

Tema: Skilsmisse og oppholdstillatelse

Vi skal snakke om hvilke regler som gjelder for personer som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening og som ønsker å skille seg.

Klokken: 12:00-13:00

Sted: MiRA-Senteret

Send gjerne en e-post til radgiver@mirasenteret.no hvis du ønsker å delta på rettighetsinformasjonsmøtet.