18. august 2022 14:30 - 18. august 2022 15:30
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

MiRA-Senteret vil være tilstede på Arendalsuka i august og ønsker gjerne å invitere alle interesserte til seminar: «Velferdsstatens fremtid- Minoriteters rettigheter», torsdag 18.august kl. 14.30-15.30.

Seminaret vil finne sted på Eureka kompetanse, Kystbyen 2b i Arendal.

Gjennom seminaret ønsker vi med utgangspunkt i MiRA-Senterets bok: Velferdsstatens skyggeside-rettighetstap for minoriteter» å rette fokus mot minoritetsbefolkningens tilgang til grunnleggende rettigheter.

Sammen med representanter fra flere politiske partier og øvrige deltakere på seminaret ønsker vi å rette fokus mot hvordan disse innstramninger i utlendingslovgivningen de siste 15 årene har bidratt til å svekke minoritetsbefolkningens tilgang til grunnleggende rettigheter og minoritetskvinners reelle mulighet til å oppnå likestilling. Samtidig ønsker vi også dialog rundt hva som nå fremover bør være politiske- og samfunnsmessige fokusområder for å gi alle borgere av det norske samfunnet tilgang til grunnleggende rettigheter.

MiRA-Senteret ser frem til et spennende seminar og håper du har anledning til å delta.

Seminaret er åpent for alle, men det er begrenset antall plasser.

Mer informasjon kommer!

Følg med her for oppdateringer: https://www.facebook.com/events/596821205092785?ref=newsfeed

Velkommen skal du være!