16. august 2019 16:00 - 18. august 2019 20:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Tradisjonen tro deltok MiRA-Senteret med stand på Melafestivalen. Her ble det informasjonsarbeid rettet til valg, førstehjelp og MiRA-senteret til kvinner, unge jenter og deres familier.   Over 500 kvinner, unge jenter og deres familier var innom MiRA-Senterets stand og noen fikk prøve seg på spørsmål rundt førstehjelp og øvelser. I tillegg var det valgopplæring, informasjon om MiRA-Senteret og barna fikk hennamaling, perle og fletter.