10. juni 2021 10:00 - 10. juni 2021 11:30
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Torsdag 10.juni: MiRA-Senterets Webinar: Sosial ulikhet i krisetider
Klokken: 10:00-11:30
Sted: Digitalt på Zoom
 
Webinaret er basert på kunnskap brakt frem i MiRA-Senterets utredning: Sosial ulikhet i krisetider, en utredning som er basert på både internasjonale erfaringer, nordiske funn og Senterets egne funn, innhentet gjennom en omfattende nettverksdekkende kartleggingsundersøkelse med minoritetskvinner i første fase av korona-perioden.
 
Vi håper dette høres spennende ut og vi ønsker dere velkommen til å delta!
 
Meld deg på ved å sende e-post til post@mirasenteret.no innen 9.juni