Flere av MiRA-Senterets brukere tar kontakt med oss for å få veiledning i forhold til problemstillinger som angår familieforhold og slektskap.

Det kan dreie seg om valg av ektefelle, ekteskap, skilsmisse eller barnefordeling, utfordringer i hverdagslivet, konflikter i storfamilien eller uenighet mellom familiemedlemmer.  På MiRA-Senteret jobber faglig kompetente kvinner som kan hjelpe brukere å orientere seg i mylderet av ulike forventninger og å sortere ut egne ønsker om hvilken retning fremtiden skal ta.

Arbeider du tett opp mot unge jenter og kvinner med minioritetsbakgrunn? MiRA-Senteret er en kunnskapsbank i ulike minoritetsspørsmål og tilbyr kursing, foredrag og konsulenttjenester ut fra våre kompetanseområder. Dersom du ønsker å høre mer om disse tilbudene an du ta kontakt med oss gjennom MiRA-Consult.