I MiRA-Senterets høringsuttalelse legger vi vekt på at styrket individuell tilpasning og fleksibilitet er viktige virkemiddel som vil styrke enkeltindividers muligheter for å fullføre og få utbytte av kvalifiseringsprogrammet, men vi poengterer også at det må jobbes for å sikre at enkeltmennesker har reelle valgmuligheter og kvalifisering til jobb basert på sin kompetanse og forutsetninger.

Les hele høringsuttalelsen her!