MiRA-Senteret er positive til høringsforslaget og mener det er på høy tid at en slik endring blir gjennomført. Gjennom en styrking av konvertitters mulighet til å få sin sak grundig vurdert mener vi forslaget vil bidra til å styrke rettssikkerheten til konvertitter. En del av menneskerettighetspolitikken som frem til nå ofte har blitt forsømt. MiRA-Senteret ønsker samtidig å fremheve viktigheten av at tilliten til fagkompetansen som teologer, biskoper og prester har som vitner blir styrket under behandlingen av ankesaker i utlendingsmyndighetene.

Les hele høringsuttalelsen her!