I MiRA-Senterets høringsuttalelse belyser vi viktigheten av å kunne gjennomføre DNA-testing i enkelte familiegjenforeningssaker, da dette i noen tilfeller er eneste muligheter til å fastslå familierelasjoner. Vi påpeker imidlertid samtidig at vi er svært uenige i at DNA-testing bør innføres som et utgangspunkt for alle saker om familiegjenforening da vi mener dette vil bidra til å rettferdiggjøre en generell mistenkeliggjøring og kriminalisering av alle de som søker om familiegjenforening.

Les hele vår høringssuttalelse her!