I MiRA-Senterets høringsuttalelse legger vi vekt på viktigheten av at det gjennomføres en etablering av et lavterkseltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. Vi er positive til de forslag som fremmes av BLD, men stiller spørsmålstegn blant annet ved at Diskrminieringsnemnda skal begrense saker om oppreisning kun til å gjelde i arbeidslivet.

Les hele høringsuttalelsen her!