I MiRA-Senterets høringsuttalelse påpeker vi våre standpunkt til hovedendringene og legger spesielt vekt på hvordan vi mener lovendringen er meget diskriminerende mot enkelte grupper og heller ser ut som nok et symbolpolitisk endringsforslag der følgene av forslaget ikke er klart nok utredet, men heller basert på presumpsjoner om noen enkelte grupper.

Les hele vår høringsuttalelse her!