I MiRA-Senterets høringsuttalelse fremhever vi at tap av statsborgerskap må anses som et så alvorlig og inngripende vedtak for den enkelte at det er viktig å flytte ansvaret for vedtak fra forvaltning til domstolen. For å sikre rettsikkerheten til hver enkelt bør det legges til grunn en automatisk muntlig forhandling i en domstolsprosess med mulighet for å legge frem bevis, i stedet for et rent administrativt vedtak slik det er i dag.

Les hele vår høringsuttalelse her!