I MiRA-Senterets høringsuttalelse viser vi til Religionsfrihetsgruppens høringsuttalelse og sier oss enig i deres argumenter for at ny forskift ikke skal inneholde et påbud om synlige ører på ansiktsfoto. Vi mener at et slikt påbud bryter med religionsfriheten og retten til å bruke religiøse hodeplagg som hijab og turban hvor ørene skal være dekket til.

Les hele vår høringsuttalelse her!