I MiRA-Senterets høringsuttalelse sier vi oss i hovedsak positiv til forlaget som foreslås av Barne- og likestillingsdepartementet om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten. Vi påpeker likevel viktigheten av at det må gå klarere frem av lovteksten at plikten til å kartlegge likestillingsutfordringer gjelder alle diskrimineringsgrunnlag samt at vi gjerne skulle sett at en hadde drøftet om det i virkeligheten er slik at alle deltakere i arbeidslivet har en reell mulighet til å stille krav ovenfor sin arbeidsgiver.

Les hele høringsuttalelsen her!