I MiRA-Senterets høringsuttalelse er vi positive til at departementet ønsker at sosialhjelpsmottakere som ikke kommer inn i arbeid på grunn av manglende norskopplæring, skal kunne få tilbud om norskopplæring av kommunene. Vi er imidlertid kritisk til at denne målsetningen skal nås gjennom sanksjoner mot personer som allerede har rett på norskopplæring, men som av ulike grunner ikke klarer å delta på denne opplæringen, framfor å satse på at flere grupper som faller utenfor arbeidslivet skal få rett til norskopplæring.

Les hele høringsuttalelsen her!