I MiRA-Senterets høringsuttalelse er vi dypt kritiske til forslaget om å heve botidskravet for statsborgerskap da vi mener det vil bidra til å hemme integreringen og hindrer minoritetsbefolkningen tilgang til reelle og fullverdige rettigheter i Norge. MiRA-Senteret ser med stor bekymring på at den foreslåtte hevingen av botidskravet i svært liten grad er faglig begrunnet og vi stiller oss svært kritiske til antagelsen om at skjerpende krav er riktig virkemiddel for at nye norske borgere skal delta i samfunnet. I tillegg ses forslaget som en uthuling av Norges internasjonale forpliktelser på dette området og MiRA-Senteret råder departementet til å forkaste forslaget om hevet botidskrav for norsk statsborgerskap.

Les hele vår høringsuttalelse her!