Her kan du lese MiRA-Senterets høringsuttalelse om et hevet krav til botid i Norge for permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år jf. utlendingsloven.

aksjonbilde 2

Regjeringen ved Justis- og beredskapsdepartementet ba særskilt om innspill knyttet til hvilken betydning et hevet botidskrav vil kunne ha for personer som opplever mishandling i samlivsforholdet.

MiRA-Senteret har i sin høringsuttalelse redegjort for de alvorlige konsekvensene et hevet botidkrav fra tre til fem år vil medføre for kvinner som kommer til Norge via familiegjenforening.

Les MiRA-Senterets høringsuttalelse her!