Oslo, 4.3.2015

Høringsuttalelse – Frivillighetserklæringen

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn viser til departementets høringsbrev datert 5.12.2014 som omhandler Frivillighetserklæringen – erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor.

MiRA-Senteret støtter regjeringens forslag til Frivillighetserklæringen. Vi er svært fornøyde med at regjeringen har tatt initiativ til en egen erklæring som skal bidra til bedre vilkårene for frivillig sektor. Spesielt med henvisning til regjeringens vektlegging av forenkling og forutsigbarhet i samarbeidet mellom regjeringen og frivillig sektor, og styrking av frivillig sektors medvirkning i politiske prosesser.

MiRA-Senteret ser frem til regjeringens videre arbeid med å følge opp Frivillighetserklæringen.