Justis- og beredskapsdepartementet sender, på vegne av en rekke ulike departement forslag til omfattende, midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse.

MiRA-Senteret mener at lovverket i Norge er diskriminerende i utgangspunktet og på mange punkter allerede i strid med FN’s menneskerettigheter. Vi er derfor kritiske til hvordan departementene gjennom disse midlertidige endringene for en spesifikk gruppe legger opp til ytterligere forskjellsbehandling i lovverket, og slik også bidrar til å særbehandle enkelte flyktninger i forhold til andre som også er fordrevne fra sitt hjemland. Endringene som foreslås innført her vil også kunne påvirke prioriteringer som blir gjort i saksbehandling og oppfølging av den enkelte og senteret er bekymret for hvilke følger dette vil kunne ha for sårbare kvinner og barn.

Senteret mener at Norge må ha et lovverk som ivaretar alle flyktningers rettssikkerhet og ikke særbehandler enkelte grupper, uansett hvor de kommer fra. MiRA-Senteret foreslår derfor at Regjeringen, når vi først er i denne situasjonen sikrer at endringene som her foreslås for fordrevne fra Ukraina også skal bli gjeldende for andre grupper.

Les hele høringsuttalelsen her!