Kunnskapsdepartementet fremmer i dette høringsnotatet forslag om en ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme.

Siden forslaget ble sendt ut på høring 9.november har det blitt gjennomført høringsrunde i kommunal- og forvaltningskomiteen og i forbindelse med behandlingen av finansinnstillingen 2.desember vedtok Stortinget forslag nr. 278 pkt. 28 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti reversering av den planlagte endringen. Reverseringen ble vedtatt i Stortinget 16.desember og ordningen består slik som en øremerket ordning.

MiRA-Senteret ga allikevel våre innspill til høringen. Dette for å klargjøre våre synspunkt i forhold til viktigheten av at ordningen består som øremerket, også i fremtiden.

Les hele høringsuttalelsen her!