Regjeringen ved Justis- og beredskapsdepartementet har utsendt et forslag på høring til ny bestemmelse vedrørende tilknytningskravet for familieinnvandring, som innebærer at norske myndigheter kan avslå søknader om familieinnvandring dersom familien kan leve sammen i et annet trygt land som de har sterkere tilknytning til.

MiRA-Senteret er prinsipielt imot premisset for forslagene om å stramme inn Norges asylpolitikk og stenge grensene for mennesker i nød. Vi mener at forslaget svekker enkelte grupper menneskers rettsikkerhet og bryter med det europeiske samarbeidet i henhold til Schengen- og Dublin- avtalen.

Les MiRA-Senterets høringsuttalelse her.