I MiRA-Senterets høringsuttalelse sier vi oss i all hovedsak positive til lovforslaget, men påpeker viktige forhold som vi mener må styrkes og presiseres i lovforslaget.

Les hele høringsuttalelsen her!