I MiRA-Senterets høringsuttalelse legger vi vekt på at det ikke er riktig å innskrenke kravene om å undersøke vesentlige forhold som oppholdstid og dokumenter i bortvisningssaker. Vi mener Norge må ha en utlendingslov som er basert på å gi alle asylsøkere individuell vurdering av sin søknad og ikke et lovverk som avviser mennesker som er på flukt uten å vurdere den faren de kan være i.

Les hele høringsuttalelsen her!