I MiRA-Senterets høringsuttalelse ser vi positivt på forslaget om å oppheve muligheten til å gi dispensasjon fra alderskravet ved inngåelse av ekteskap i Norge.

Les hele høringsuttalelsen her!