MiRA-Senteret er kritisk til forslaget om å stille ulike krav til oppholdstid basert på hvilken inntekt man har, da vi mener dette vil være i strid med prinsippet om ikke-diskriminering.

Det å få norsk statsborgerskap har en viktig symbolsk betydning. Statsborgerskapet definerer hvem som regnes som norske borgere. Det har også betydning for grunnleggende rettigheter, som retten til å stemme ved stortingsvalg. Vi mener det er galt at kravene som stilles for å oppnå slike grunnleggende rettigheter er ulike for ulike grupper i befolkningen.

Les hele høringsuttalelsen her!