I MiRA-Senteret høringsuttalelse støtter vi forslaget om å innvilge oppholdstillatelse til utlendinger som har fått avslag på sin asylsøknad, men som har over 16 års oppholdstid i Norge og en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år. Vi mener imidlertid at det er urimelig at forslaget fra Departementet ikke omfatter flere av asylsøkerne som reelt sett er ureturnerbare.

Les hele høringsuttalelsen her!