I MiRA-Senterets høringsuttalelse legger vi vekt på at vi mener høringsforslaget vil føre til svært alvorlige konsekvenser for kvinnene dette forbudet retter seg mot. Vi mener er forbud ikke er en løsning på kvinneundertrykking og at forslaget er basert på urettmessig symbolpolitikk som fremfor å fremme integrering og likestilling bidrar til ytterligere fremmedgjøring og stigmatisering av enkelte grupper.

Les hele høringsuttalelsen her!