I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi forslaget om at søknader om oppholdstillatelse innvilges i tråd med gjeldende regelverk og praksis. Senteret påpeker at utbruddet har forlenget behandlingstiden av søknader om oppholdstillatelse fremmet fra utlandet og løfter frem at dette er svært uheldig da saksbehandlingstiden for familiegjenforeningssaker allerede er veldig lang. MiRA-Senteret også at man ikke unødig utsetter innreise ved innvilget oppholdstillatelse, ved mindre det saklig kan begrunnes at smittevernet ikke vil kunne ivaretas.

Les hele høringsuttalelsen her!