I høringsuttalelsen støtter vi en mer effektiv forvaltning der økt personvern for den enkelte bruker settes i fokus. Vi er samtidig bekymret for departementets prioritering av valgfrihet for tjenesteutøver i å tilby direkte oppgjør, da en slik ordning uten sikring av tilstrekkelig informasjon for alle brukere vil kunne føre til at mange brukere mister sin rett på refusjon. Vi mener derfor brukeres rett til informasjon må vektlegges ytterligere for å sikre at alle brukere kan ta et informert valg.

Les hele høringsuttalelsen her!