MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn ser med stor viktighet på arbeidet som ekstremismekommisjonen skal foreta og støtter med dette lovutkastet som er sendt på høring. Forslaget inneholder regler om informasjonstilgang, taushetsplikt, rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger for kommisjonen og forbud mot at opplysninger kommisjonen mottar kan brukes som bevis i senere rettssaker. Det foreslås ikke at det etter loven skal gjelde noen opplysningsplikt overfor kommisjonen.

Senteret er enig i at det er helt sentralt at Ekstremismekommisjonen gis et best mulig grunnlag for å undersøke og belyse hvordan radikalising og ekstremisme oppstår og å gi anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme.

Les hele høringsuttalelsen her!