MiRA-Senteret er positive til endringene som foreslås i smittevernloven. Senteret mener at koronasertifikatet er en viktig del av gjenåpningsplanen og at det nå fremover er viktig og ha fokus på hvordan man gradvis kan lette på de tyngende smitteverntiltakene etter hvert som flere blir vaksinert. MiRA-Senteret vil i det følgende komme med våre generelle innspill til høringsforslaget og spesielt trekke frem viktigheten av og være bevisst på hvordan tyngende smitteverntiltak over tid har rammet meget skjevt i befolkningen og at koronasertifikat i denne sammenheng vil være viktig for å begrense de økonomiske konsekvensene pandemien vil ha. Vi fremhever også viktigheten av at det samtidig sikres nyansert informasjonsformidling om vaksinering til alle grupper i samfunnet og gir våre innspill koronasertfikatets påvirkning på dagens innreiserestriksjoner knyttet til søknader om oppholdstillatelse.

Les hele høringsuttalelsen her!