MiRA-Senteret gir i vår høringsuttalelse blant annet innspill på at vi mener at det i barneloven bør inn en egen bestemmelse om barns rett til å ikke bli diskriminert, da vi erfarer at dette er et prinsipp som i mange saker som angår barn ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Dette gjelder spesielt i barnevernssaker og saker som gjelder utlendingsloven.

Senteret påpeker også at i utgangspunktet er MiRA-Senteret enig i prinsippet om at man bør ha et samtykke fra begge foreldrene før man flytter med barnet. Vi mener at det er til barnets beste at man legger til rette for god kontakt med begge foreldre. Våre erfaringer tilsier allikevel at det ikke alltid er til det beste for barnet, spesielt i tilfeller hvor mor har vært utsatt for vold av partner/barnefar. I slike tilfeller kan den voldelige parten forsøke å opprettholde sin kontroll over ekspartner og barn selv etter skilsmisse og selv om vedkommende ikke har samvær med barna. Det vil være nærliggende å tenke seg at en slik kontroll vil kunne komme til uttrykk ved å nekte å godkjenne en forespørsel om flytting.

Les hele høringsuttalelsen her!