MiRA-Senteret gir i sin høringsuttalelse noen generelle kommentarer til deler av utredningen. Dette basert på vår mangeårige kompetanse knyttet til forebyggende arbeid med minoritetsfamilier. Vi fokuserer spesielt på noen hovedmomenter vi mener er sentrale inn i arbeidet med å styrke fremtidig familieverntjenesten som en forebyggende enhet. Deretter løfter vi frem viktige tiltaksområder i forhold til økt tilgjengelighet, likeverdige tjenester og ivaretakelse av barns rettigheter, spesielt i forhold barn og kvinner med minoritetsbakgrunn sin behov.

Les høringsuttalelsen her!