MiRA-Senteret er positive til at Regjeringen nå endelig kommer med forslag til en bedre klageordning for utlendingssaker, men vi er skuffet over hvor begrenset endringene er. Regjeringen har helt siden 2014 lovet å komme med endringer til klageordningen i UNE.

Når disse nå endelig foreligger hadde vi forventet at forslaget faktisk tok tak i de gjennomgående problemstillingene som UNE over tid har fått hard kritikk for.

Selv om endringene som foreslås vil bli viktige i noen saker, vil disse kun gjelde for enkelte begrensede grupper i samfunnet. Da muligheten for å forklare seg muntlig er begrenset ned de enkelte sakstyper, den generelle terskelen for hvilke saker som skal behandles i nemndmøte får stå urørt og topartsprosessen for saksbehandling i Utlendingsnemnda ikke foreslås mener MiRA-Senteret at den harde kritikken som UNE har fått for sviktende rettsikkerhet i stor grad fortsatt vil forbli urørt.

Les hele høringsuttalelsen her!