MiRA-Senteret takker Barne- og familiedepartementet for muligheten til å komme med høringsuttalelse i forbindelse med de fire høringsnotatene Forskrift om barns medvirkning i barnevernet, forskrift om samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda, forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner, og forskrift om sentre for foreldre og barn.

MiRA-Senteret gir i høringsinnspillet noen overordnede innspill på de to første forskriftene; om barns medvirkning i barnevernet og samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda. Senteret viser imidlertid til tidligere innsendte høringer i forbindelse med ny barnevernlov[1], samt høringer om oppfølgingsforskriften og tilsynsforskriften.

Les hele høringsuttalelsen her!


[1] MiRA-Senteret (2021) MiRA-Senterets høringsuttalelse: NOU 2020: 14 Ny barnelov https://mirasenteret.no/hgsuttalelser/mira-senterets-horingsuttalelse-nou-2020-14-ny-barnelov/