MiRA-Senteret er i vår høringsuttalelse positive til en tverrfaglig helsekartlegging som skal bidra til at kommunal barneverntjeneste, fosterhjem og institusjon settes i bedre i stand til å gi forsvarlig omsorg og oppfølging til barn som blir plassert utenfor hjemmet.

Det er også positivt at det skal utarbeides klarere nasjonale anbefalinger om innholdet i kartleggingen. Vi mener at i slike nasjonale anbefalinger er det viktig at man også inkluderer minoritetsperspektivet og at barn og familier som har fluktbakgrunn får en egen prioritering i de nasjonale anbefalingene. Vi erfarer gjennom Senterets krisehjelp og rådgivningsarbeid at familier som har en fluktbakgrunn kan slite med traumer også lenge etter at de ha ankommet Norge. Dette kan reflekteres i deres omsorgskompetanse, og også påvirke den psykiske helsen til deres barn.

Les hele høringsuttalelsen her!