MiRA-Senteret avviser de foreslåtte endringene i utlendingsforskriften, da vi mener forslagene er basert på løsninger med overveiende vekt på å regulere innvandring fremfor å følge menneskerettslige prinsipper. MiRA-Senteret er svært kritiske til departementets vurdering og mener at forslaget bidrar til mistenkeliggjøring av voksne mennesker som ønsker å ta utdanning. Vi mener at dette er et ønske som dreier seg om å ønske å bidra i det norske samfunnet og at regjeringen heller burde ha fokus på de reelle utfordringene mange med minoritetsbakgrunn møter i arbeidslivet.

Les hele høringsuttalelsen her!