I MiRA-Senterets høringsuttalelse gir vi noen generelle kommentarer til deler av utredningen NOU-Trygge rammer for fosterhjem. Dette basert på kunnskap brakt frem blant annet gjennom vårt arbeid med håndboken «Barnevern i et mangfoldig samfunn»! (2015)

Les hele høringsuttalelsen her!