I MiRA-Senterets høringsuttalelse redegjør vi for våre generelle synspunkt til høringen og påpeker viktigheten av at et nytt forslag omfatter flere seksuelle orienteringer, viktigheten av å gjeninnføre en bestemmelse etter mønster av straffeloven 1902 §330.

Les MiRA-Senterets høringsuttalelse her!