Høringsuttalelse: Endringer i utlendingsloven- innføring av Schengen-standarisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri

Se høringsuttalelsen som PDF >>