Den er sendt over til stortingen i slutten av juni. Denne blir mest sannsynelig behandlet i løpet av våren 2008. 

 

Dermed er loven ute av departementet. Dersom enn vil drive påvirkningsarbeid må dette skje via stortinget.

 

Når det gjelder forskriftene for loven, er dette arbeidet så vidt i gang. Disse vil bli sendt på høring godt ut i 2008.

 

Loven trer i kraft 1. januar 2010.