Den alvorlige korona-krisen som vi nå er inne i tydeliggjør sterkt den viktige posisjonen MiRA-Senteret har som lavterskeltilbud for minoritetskvinner og kunnskapshever i hjelpeapparatet.

MiRA-Senteret har i hele perioden opplevd et økende antall henvendelser fra både kvinner og det offentlige hjelpeapparatet og har derfor sett det som nødvendig å holde tilbudet vårt åpent for minoritetskvinner som trenger informasjon på forskjellige språk.

Vi forholder oss til myndighetenes smittevernråd og tilpasser våre aktiviteter og tilbud fortløpende:

Her er et utvalg av viktige tilbud som foregår jevnlig:

  • Informasjonstelefon: Her kan kvinner og unge jenter som har spørsmål om ulike ting ringe for å få veiledning. Nummeret til vår informasjonstelefon er 924 11 186 og er bemannet fra kl. 09.00-16.00 fra mandag til fredag.
  • Krisehjelp og rådgivning: Skjer over telefon som vanlig på 22 11 69 20 og etter avtale en-til-en på MiRA-Senteret
  • Rettighetsinformasjon og kurs skjer gjennom digitale videomøter på Zoom. Følg med i vår aktivitetskalender for oppdaterte tidspunkt
  • Åpent hus hver onsdag skjer nå på Zoom
  • Digital opplæring: Vi arrangerer jevnlige digitale kurs og gjennomfører en-til-en opplæring på MiRA-Senteret

Vi er her for deg! Bare ta kontakt.

Annen relevant informasjon om korona-virus på flere språk finner du på blant annet på:

– Oslo kommunes nettside

– Folkehelseinstituttet (generell informasjon) og om hjemmekarantene og isolasjon

– Helse Norge

– Helsedirektoratet (plakater og informasjonsmateriell)