Fredag 13.desember reiser 30-35 kvinner og barn til Beitostølen for å være sammen en hel helg med kursvirksomhet og skiopplæring. Noen av målene for turen er at mødre og barn skal få reise bort sammen og ha en fin opplevelse, diskutere og dele sine erfaringer. Det er også en avslutning av kurset «Mødre som veiledere». I løpet av ett år har mødre med minoritetsbakgrunn fått opplæring i barns rettigheter, stress-og konflikthåndtering og barnevern mm. Kurset har bidratt til å styrke arbeidet mot vold i oppdragelsen og empowerment av mødre med minoritetsbakgrunn.